Terug
Terug
Info en advies Jonge ouders
24 september 2018

Jonge ouders

Zwanger

Testen
Om er zeker van te zijn dat je zwanger bent, doe je een zwangerschapstest. De test haal je bij een drogisterij of apotheek en kan je gewoon thuis doen. De uitslag van de test is het meest betrouwbaar vanaf de eerste dag waarop je ongesteld moest worden. Doe de test dan in de ochtend. Je ochtendurine heeft een sterke concentratie van de stof HGC, de stof die aantoont of je zwanger bent. Je kunt ook een test bij de huisarts doen.

De keuze maken

Als uit de test blijkt dat je zwanger bent, dan sta je samen of misschien alleen voor een moeilijke keuze. Hou je het kind of niet? Als je samen bent, is het belangrijk om samen de beslissing te nemen. Willen jullie het kindje houden of niet? Praat over de mogelijkheden en denk goed na over je beslissing (wat deze ook mag zijn).

Als je er, om wat voor reden dan ook, alleen voor staat dan is het ook belangrijk om goed na te denken over de mogelijkheden. Praat er vooral over met je ouders, vrienden of familie. Daarnaast is er ook professionele hulp die je kunnen helpen bij het maken van je keuze. Klik hier om te zien welke organisaties dit zijn en welke projecten zij aanbieden.

Abortus
Kies je ervoor je kind niet te houden, dan kan je je zwangerschap tot een bepaalde termijn beëindigen door middel van een abortus. Ga altijd eerst in gesprek met je huisarts. Hij of zij verwijst je vervolgens naar een abortuskliniek. Abortus mag officieel uitgevoerd worden tot de 24e week van de zwangerschap, maar vaak houden artsen 22 weken aan. Een abortus wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

 

 

 

Afstand doen
Soms is abortus geen optie (meer), maar denk je toch dat het beter is om afstand te nemen van je kindje. Bijvoorbeeld omdat je denkt dat je niet voor het kindje zal kunnen zorgen. Praat hierover met speciale hulpverleners. Zij helpen je een beslissing te nemen. Dit kan ook in het geheim. Is je kind al plotseling en onverwacht geboren? Bel dan 112 of ga met je kind naar een ziekenhuis of huisarts. Vraag om hulp en steun en zeg dat je afstand wilt doen. Zij bieden ook hulp bij afstand.

Kies je ervoor om afstand te doen van het kind, dan krijg je drie maanden de tijd om na te denken over de gevolgen. Je kind wordt in deze drie maanden geplaatst bij een tijdelijk pleeggezin. Als je dat wilt, kun je in die periode contact hebben met je kind. Jij krijgt ondertussen hulp bij het maken van een goede keuze. Besluit je toch zelf voor het kind te gaan zorgen, dan komt je kind in principe weer zo snel mogelijk bij je terug. Besluit je definitief om niet voor je kind te willen zorgen, dan wordt het in een pleeggezin of adoptiegezin geplaatst.

Het kind houden
Besluit je om het kind te houden, dan ga je als eerste naar de huisarts voor een verwijzing naar de verloskundige of gynaecoloog. Zij voeren regelmatig controles uit tijdens de gehele zwangerschap. Op de volgende website vind je een overzicht van de verloskundige praktijken in Amsterdam.

Wat je verder nog kan doen
Er komt veel op je af als je een kind krijgt. Daarom raden wij je aan om een afspraak te maken bij Club Info. Wij kunnen je in contact brengen met ons uitgebreide netwerk van organisaties voor hulp en ondersteuning. Op onze websitekan je je vraag stellen en vind je meer informatie.

 

 

Rechten en plichten

Als je een kindje krijgt, heb je veel nieuwe rechten en plichten. Club Info heeft de belangrijkste rechten en plichten voor je op een rijtje gezet.

Aangifte
Zodra de baby er is, moet er verplicht binnen 3 werkdagen na de geboorteaangifte van het kindje worden gedaan. Dit betekent dat je het kind inschrijft in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). De aangifte doe je bij de gemeente, bij de afdeling Burgerzaken. De aangifte mag gedaan worden door de moeder, de vader, iemand die bij de geboorte aanwezig was, of door degene bij wie in huis het kindje is geboren.

Erkenning
Als de vader kiest om het kindje te erkennen moet hij samen met de moeder naar het gemeentehuis, naar de afdeling Burgerzaken als zij niet samen getrouwd zijn. Zonder de toestemming van de moeder, gaat dit niet. Alleen wanneer de rechter besluit dat de vader mag erkennen kan dit zonder toestemming. Dit heet dan Vervangende Toestemming.

Tijdens de erkenning maak je gelijk een keuze over de achternaam van het kind. Via een verklaring bij de burgerlijke stand kan het kind de achternaam van de vader krijgen. De moeder moet hier mee akkoord gaan. Zijn jullie getrouwd, dan hoeft de vader het kind niet te erkennen. Wordt het kind niet erkend, krijgt het automatisch de achternaam van de moeder.

 

Gezag
Gezag over je kind hebben betekent dat je verantwoordelijk bent voor de verzorging en opvoeding van het kind. Als je als moeder jonger dan 18 jaar bent, dan krijgt je het gezag over je kind niet. Het is mogelijk om als moeder alsnog het gezag te krijgen als de kinderrechter je meerderjarig verklaard. Dit kan alleen als de moeder 16 of 17 jaar is. Ben je als moeder 18 jaar of ouder, dan krijg je automatisch het ouderlijk gezag over het kind.

Voor de vader ligt dit niet zo simpel als jullie niet getrouwd zijn. De vader moet dan een verzoek indienen bij de rechtbank afdeling Kanton in de gemeente waar het kind geboren is. Maar de moeder moet wel akkoord gaan. Gaat de moeder niet akkoord, dan kan de vader nog proberen om via de rechter het gezamenlijk gezag te krijgen.

Voogdij
Het kan ook gebeuren dat er een voogd wordt aangesteld door de rechter. Dat kan als de moeder jonger dan 16 jaar is. Het gezag wordt dan bijvoorbeeld door de opa en oma van het kindje uitgevoerd. Het kindje wordt niet verzorgd door de voogd. Zodra de moeder 18 jaar wordt, eindigt de voogdij. Soms komt het voor dat een voogdijinstelling de voogdij over het kindje krijgt. Dit gebeurt alleen als de rechter van mening is dat de ouders niet in staat zijn om goede keuzes voor het kindje te maken.

Testament
Het is belangrijk dat je vooruitdenkt. Hiermee bedoelen we dat je nadenkt wat er met jullie kindje gebeurt als jullie iets overkomt. Wie de voogd wordt van je kindje leg je vast in je testament. Doe je dit niet en er gebeurt iets met jullie, dan bepaalt de rechter naar wie het kindje gaat.

Meer informatie over rechten en plichten vind je op de website van baby op komst.

Financiën

Als jonge ouder(s) heb je meestal recht op allerlei financiële toeslagen van de Belastingdienst. Maar moet je dat zelf regelen of gaat dat vanzelf? Hieronder lees je meer over geldzaken als je kindje er is. 

Babyuitkering
De babyuitkering is een maandelijkse toelage die alleenstaande, minderjarige moeders kunnen ontvangen om hun kindje te verzorgen. Meestal valt de babyuitkering onder ‘bijzondere bijstand’. De voorwaarden verschillen per gemeente. Neem voor meer informatie contact op met Club Info.

Uitkering
Ben je 18 jaar of ouder en wil je een uitkering aanvragen, dan val je onder de Wet Werk & Bijstand (WWB). Je vraagt een bijstandsuitkering aan als je te weinig geld hebt om van te leven en je geen andere uitkering krijgt. Je meldt je bij het Jongerenloket voor een aanvraag en vanaf dan doorloop je een zoekperiode van 4 weken. De eerste 4 weken krijg je de opdracht te zoeken naar een baan of opleiding (als je nog geen startkwalificatie hebt). Is dit niet gelukt? Dan dien je na deze 4 weken de ‘echte’ aanvraag in voor de bijstandsuitkering. Hiervoor maak je een afspraak met een van de medewerkers van het Jongerenloket.

Ben je op zoek naar een (bij)baan en kan je daar wel wat hulp bij gebruiken? Neem dan contact op met Club Info.

Kinderbijslag
De kinderbijslag is een bijdrage van de overheid aan de verzorging en opvoeding van kinderen van 0 tot 18 jaar. Nadat de aangifte van de geboorte bij de gemeente is gedaan, krijg je binnen 2 tot 4 weken bericht van de SVB (Sociale Verzekerings Bank). Je vraagt de kinderbijslag met je DigiD-code online aan. Je krijgt elke 3 maanden kinderbijslag. De hoogte is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Krijg je een 2e kind? Dan hoef je niets te doen. De SVB past automatisch het bedrag van de kinderbijslag aan. Dit geldt ook als je verhuist en dit bij de gemeente hebt aangegeven. Woon je nog bij je ouders thuis en ben je jonger dan 18 jaar? Dan ontvangen je ouders nog kinderbijslag voor jou en ontvang jij het voor je eigen kind.

Kind gebonden budget
Het kind gebonden budget is een tegemoetkoming van de overheid in de kosten voor gezinnen tot een bepaald inkomen. Je hoeft deze niet aan te vragen. Als je er recht op hebt, krijg je hier automatisch bericht over van de Belastingdienst. Krijg je niet automatisch bericht? Dan kun je het zelf aanvragen via de Belastingdienst. Een voorwaarde voor het ontvangen van het kind gebonden budget is dat je kinderbijslag ontvangt.

Toeslagen
Als je kind naar de kinderopvang gaat, is het mogelijk om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Dit is een bijdrage in de kosten voor de kinderopvang door de overheid. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van je inkomen. Als je samen bent, kijken ze naar beide inkomens om de hoogte te bepalen. Ook kun je eventueel een gemeentelijke bijdrage voor de kinderopvang ontvangen. Deze bijdrage vraag je via de gemeente waar je woont aan. Ook hier wordt gekeken naar je inkomen. Als je de kinderopvangtoeslag en de gemeentelijke bijdrage ontvangt, blijft er vaak een klein bedrag over wat je zelf betaalt.

Naast de kinderopvangtoeslag kun je ook in aanmerking komen voor huurtoeslag en zorgtoeslag. Als je een huurwoning hebt, vraag je via de Belastingdienst huurtoeslag aan. Afhankelijk van je inkomen ontvang je een bijdrage van de overheid.
Ditzelfde geldt voor de zorgtoeslag.

Kijk voor meer informatie over toeslagen onder het kopje Geld.

Verzekeringen

Het is belangrijk om een zorgverzekering te hebben, mocht er wat met jou of je kind gebeuren en je moet naar de dokter of het ziekenhuis. Ben je 18 jaar? Dan betaal je zelf je zorgverzekering. Ook is het belangrijk om een WA-verzekering te hebben.

Een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) dekt schadeclaims als bijvoorbeeld jij of je kind schade of letsel veroorzaakt bij een ander of de bezittingen van iemand anders. De deuk die je peuter in de auto van de buurman maakt, wordt door deze verzekering vergoed.

Als je op jezelf woont, is het handig om een inboedelverzekering te hebben. Als er bijvoorbeeld iets uit je huis wordt gestolen, ben je hiervoor verzekerd.

Bijzondere bijstand
Via de Bijzondere bijstand van de gemeente kun je een aanvraag doen voor bijvoorbeeld verhuiskosten, studiekosten, bijdrage voor de kinderopvang, inrichtingskosten, kraampakket, etc. Dit kan pas als je 7 maanden zwanger bent. De Sociale Dienst bepaalt aan de hand van je persoonlijke situatie of je in aanmerking komt. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kan alleen één van je ouders de bijstand voor je aanvragen. Hierbij wordt er gekeken naar het inkomen van je ouders.

Geen geld voor hobby’s voor je kindje?
Gaat al het geld dat je binnen krijgt naar de zorg voor je kindje en naar je eigen levensonderhoud? Er zijn een aantal stichtingen waar je een tegemoetkoming kunt krijgen voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging. Hieronder een aantal voorbeelden.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld komt op voor kinderen van 4-18 jaar uit gezinnen waar het financieel niet haalbaar is om het kind mee te laten doen met bijvoorbeeld muziekles of sport. Lees meer op de website van Stichting Leergeld.

Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Ouders/verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag indienen, dit doet een intermediair (tussenpersoon).  Lees meer over het aanvragen van de bijdrage op de website van het Jeugdsportfonds.

Wat kost het krijgen van een kindje nou eigenlijk? Lees het op de website van het NIBUD.

Huisvestiging

Het kan zijn dat je geen plek hebt om te wonen met je kindje. Vaak is een sociale huurwoning (nog) niet beschikbaar of te duur. Er zijn dan bijzondere vormen van huisvestiging zoals (crisis)opvang of begeleid wonen. Meer informatie hierover vind je hier.

Werken of naar school en kinderopvang

Onderwijs

Zit je nog op school, dan is het belangrijk om aan te geven dat je zwanger bent. Samen met school bespreek je de mogelijkheden om toch je opleiding af te ronden. Volg je een mbo-, hbo- of wo-opleiding, dan kun je via DUO toeslag aanvragen. Ben je samen dan kunnen jij en je partner, partnertoeslag ontvangen. Deze ontvang je alleen als je vriend(in) geen recht heeft op studiefinanciering. Ben je alleenstaande ouder en volg je een opleiding? Kijk dan op studiemetkind.nl.

Werken
Heb je een baan en ben je zwanger? Geef op je werk aan dat je zwanger bent. Als je bijna moet bevallen, heb je recht op zwangerschapsverlof. Je krijgt dan 16 weken vrij voor de zwangerschap en de bevalling. Je krijgt tijdens deze periode loon uitbetaald. Hoeveel dat precies is, is afhankelijk van het soort contract dat je hebt. Vraag dit dus na bij je werkgever. Na je verlof ga je weer aan het werk. Wil je na je zwangerschap gaan werken, maar heb je nog geen baan? Schrijf je dan in bij het UWV Werkbedrijf, uitzendbureaus, werving- en selectiebureaus, of kom langs bij Club Info.

Kinderopvang

Wanneer je weer naar school of aan het werk gaat dan kan je je kind naar een kinderopvang brengen. Je kunt je kind aanmelden voor kinderopvang vanaf het moment dat je zwanger bent. Dit is belangrijk, omdat er soms wachtlijsten zijn. Als je een geschikte opvang hebt gevonden, schrijf je je kind in. De kosten van een kinderdagverblijf zijn hoog. Als je te maken hebt met een formeel kinderdagverblijf, kun je kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Opvoeden

Opvoeden kan lastig zijn. De eerste 4 maanden ga je regelmatig met je kindje naar het Ouder en KindTeam (OKT)/consultatiebureau voor controles en eventueel vaccinaties. Daar zijn ook opvoedadviseurs aanwezig voor vragen over de opvoeding. Kijk op de site van OKT voor meer informatie. Vind je het moeilijk om een OKC binnen te stappen? Neem dan contact op met Club Info en wij helpen je met het maken van een afspraak.

Word Lid

Je schrijft je bij ons in en ontvangt helemaal gratis een Membercard. Als member kun je aan bijna al onze activiteiten en programma’s in Amsterdam Oost meedoen.

Aanmelden

Heb je een vraag voor Dynamo Jongeren? Stel 'm hier!