Info en advies School
24 september 2018

School

Studiekeuze

Middelbare school
Na de basisschool stroom je door naar de middelbare school op vmbo-, havo- of vwo-niveau. Daarna kies je een vervolgopleiding. Denk goed na over de vakken en de studie die je wilt gaan volgen. Je keuze bepaalt voor een belangrijk deel welk werk je later kunt gaan doen.

Vervolgopleiding
Na de middelbare school maak je een keuze voor een vervolgopleiding op het mbo, hbo of aan de universiteit (wo). De opleiding die je kiest hangt af van je interesses en bijvoorbeeld het vakkenpakket dat je op de middelbare school hebt gekozen. Denk bij het kiezen van een vervolgopleiding ook goed na, want deze opleiding bepaalt voor een groot deel in welke sector je een baan gaat zoeken.

Als je eerst mbo hebt gedaan, kan je doorstromen naar het hbo en als je bijvoorbeeld eerst hbo hebt gedaan, kan je doorstromen naar een opleiding aan de universiteit (wo).

Als je 16 jaar of ouder bent en je wilt parttime onderwijs volgen, dan is er ook nog de vavo. Dit zijn vaak avondscholen, waar ook veel volwassenen op zitten en bijvoorbeeld jongeren die hun studie niet hebben afgemaakt.

Heb je twijfels over het kiezen van de juiste opleiding en wil je ondersteuning? Neem dan contact op met Club Info en wij begeleiden je bij het kiezen van de juiste opleiding.

Meer weten klik hier

 

Stage

Bij veel opleidingen moet je stagelopen. Je maakt dan voor een bepaalde periode onderdeel uit van een bedrijf en je krijgt vaak stageopdrachten vanuit je opleiding of van het bedrijf. Voor uitleg over verschillende stages klik hier.

Vind je het moeilijk om een stage te vinden? Neem dan contact op met Info & Advies of loop bij ons binnen. Wij helpen je bij het vinden van de juiste stage.
Meer weten klik hier.

Leerplicht en startkwalificatie

Leerplicht
Tot het jaar waarin je 16 wordt, ben je verplicht om naar school te gaan. Als je spijbelt, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar. Soms word je met je ouders opgeroepen voor een gesprek. De leerplichtambtenaar vraagt je dan waarom je spijbelt en probeert samen met jou te zoeken naar een oplossing. In sommige gevallen maakt een leerplichtambtenaar een proces-verbaal op of geeft een boete.

Kwalificatieplicht
Na de leerplicht komt de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht houdt in dat alle jongeren tot hun 18e verjaardag onderwijs moeten volgen, gericht op het halen van een startkwalificatie. Dit is een havo-, vwo- of mbo2-diploma. Het hoef niet te betekenen dat je vijf dagen per week naar school gaat. Met een combinatie van leren en werken kan je ook aan de kwalificatieplicht voldoen, zoals de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo.

Geen startkwalificatie
Als je 18 wordt, val je niet meer onder de leerplicht- of kwalificatieplicht. Als je echter stopt met school zonder dat je een startkwalificatie hebt en je bent nog geen 23 jaar, dan val je onder de RMC-wet. Je wordt dan aangemeld bij de gemeente en de RMC-medewerker roept je op voor een gesprek. Samen bepalen jullie hoe je alsnog je startkwalificatie gaat halen. Voor sommige jongeren wordt hierbij een uitzondering gemaakt. Jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen zijn daarom vrijgesteld van de kwalificatieplicht.

Bron: JIP

Meer weten klik hier 

Problemen op school

Op school of op je stage kunnen soms problemen ontstaan; je wordt bijvoorbeeld gepest, het lukt niet met je huiswerk, of je wilt niet meer naar school. Bij wie kun je dan terecht met je problemen? 

Op school
Je kunt eerst praten met je ouders of iemand van school (bijvoorbeeld een leerkracht die je vertrouwt) Daarnaast kun je op school bij je mentor of je decaan terecht. Wil je niet met een leraar praten, kijk dan wie de vertrouwenspersoon op school is of ga naar de schoolmaatschappelijk werker of de jeugdarts van de GGD.

Tijdens je stage
Het is belangrijk dat je wat leert tijdens je stage en dat je je prettig voelt. Daarom moet je begeleiding krijgen. Meestal word je begeleid vanuit school (supervisie en stagebegeleiding) en op de stageplek zelf (werkbegeleiding). Wanneer je vindt dat je niet goed begeleid wordt, neem je contact op met school. Verder is het natuurlijk niet de bedoeling dat je als goedkope kracht wordt gebruikt. Heb je wel het gevoel dat dit gebeurt, neem dan direct contact op met school.

Bron: JIP 

Meer weten klik hier 

Pesten

Pesten kan op allerlei manieren en overal. Je wordt uitgescholden, genegeerd, geslagen of bedreigd. Nare dingen of posts over jou via Facebook, Twitter of WhatsApp is ook een vorm van pesten.

Als je gepest wordt, voel je je vaak erg verdrietig en alleen of bang. Soms word je gepest, omdat je er anders uitziet of pest iemand je, omdat iedereen het doet. Misschien wordt een vriend(in) van je gepest, maar durf je hem of haar niet te helpen, omdat je bang bent dat jij dan de volgende bent. Of heb je zelf hulp nodig, maar durf je er niet om te vragen.

Wat kun je doen?
Wanneer je gepest wordt, is het goed om daarover te praten met mensen die je vertrouwt. Dit kunnen bijvoorbeeld je zus of broer, een vriend(in), je ouders, leerkrachten of andere volwassenen zijn. Op de meeste scholen is er een vertrouwenspersoon aanwezig waarmee je kunt praten. Hij of zij helpt je ook bij het indienen van een klacht op school.

 

De Kindertelefoon en Club Info zijn er ook om je raad te geven. Als je ziet dat er gepest wordt, kaart dit dan aan bij bijvoorbeeld je ouders, leerkrachten of een vertrouwenspersoon. Zij kunnen je helpen bij het zoeken naar een oplossing.

Ben je de pestkop?
Het is niet stoer wat je doet! Als je vrienden erom lachen wanneer jij iemand pest, dan lachen ze alleen maar omdat dat voor hen veilig voelt, niet omdat het cool is wat je doet. Je bezorgt de persoon die je pest heel veel nare momenten. Behandel anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden!

Bron: JIP 

Meer weten klik hier

Meepraten op school

Niet alles wordt zomaar door school bepaald; als scholier of student heb je zelf wat te vertellen. Je kunt jouw stem laten horen op verschillende manieren.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad van een school bestaat uit ouders, leerlingen, leraren en ander personeel. Er worden verkiezingen gehouden voor de raad. De raad geeft adviezen aan het bestuur van de school.

Leerlingenstatuut
Alle scholen moeten een leerlingenstatuut hebben. Hierin staan allerlei regels voor leerlingen en leraren. Iedereen op school moet zich aan het statuut houden. Voorbeelden van regels zijn bijvoorbeeld: respect voor elkaar, niet pesten, niet roken binnen de school.

Leerlingenraad
Op veel scholen is er een leerlingenraad, maar scholen zijn niet verplicht dit te hebben. Als leerlingenraad kan je de directeur van de school adviseren over bijvoorbeeld de kantine en schoolfeesten. Daarnaast organiseert de leerlingenraad op een aantal scholen leuke evenementen.

Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS)
Het LAKS is een organisatie voor en door scholieren van het voortgezet onderwijs. LAKS komt op voor de belangen van scholieren en wordt geleid door scholieren. Tijdens de examentijd is er een speciale klachtenlijn, waar je met klachten over de examens terecht kunt.

Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)
De LSVb komt op voor de rechten van studenten (hbo) door invloed uit te oefenen op het beleid van de overheid. Daarnaast heeft de LSVb een studentenlijn die gratis juridisch advies geeft aan studenten die bijvoorbeeld problemen hebben met hun huisbaas, opleiding of DUO.

Bron: JIP

Meer weten klik hier

School en Geld

Naar school gaan kost geld. Om al deze kosten te betalen krijg je in sommige gevallen studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten. 

Studiefinanciering
Volg je een mbo (bol), een hbo- of een wo-opleiding en ben je tussen de 18 en 30 jaar, dan heb je recht op studiefinanciering. Studiefinanciering kan bestaan uit een basisbeurs, aanvullende beurs, lening, een collegegeldkrediet en een ov-studentenkaart. Afhankelijk van het inkomen van je ouders kan je een aanvullende beurs krijgen.

Tegemoetkoming in de schoolkosten
Ben je 18 jaar en je zit nog op het voorgezet onderwijs of volg je het volwassenenonderwijs, dan kom je in sommige gevallen in aanmerking voor een tegemoetkoming scholieren van de DUO. De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage.

Regels
Als je studiefinanciering ontvangt, moet je je aan een aantal regels houden:

  • Aanvragen: Vraag je studiefinanciering minimaal 3 maanden van tevoren aan.
  • Afstuderen: Zorg dat je binnen 10 jaar afstudeert! Doe je dit niet? Dan moet je je basisbeurs en een deel van je aanvullende beurs en ov-kaart, terugbetalen.
  • Bijverdienen: Verdien je te veel? Stop je stufi met ingang van de maand waarin je de grens van € 14.682,96 overschrijdt.
  • Gestopt: Stop je met je opleiding? Vergeet dan niet om je ov-studentenkaart en studiefinanciering stop te zetten bij DUO.
  • Veranderen: De regels veranderen elk jaar, dus houdt de website van DUO goed in de gaten of neem contact op met Club Info.

Als je vragen hebt over bovenstaande tekst of je wil meer weten over het inschrijven bij een opleiding of bij DUO, kom dan langs bij Club Info.

Bron: JIP, DUO

Meer weten klik hier

Word Lid

Je schrijft je bij ons in en ontvangt helemaal gratis een Membercard. Als member kun je aan bijna al onze activiteiten en programma’s in Amsterdam Oost meedoen.

Aanmelden

Heb je een vraag voor Dynamo Jongeren? Stel 'm hier!