Terug
Terug
Dynamo Jongeren / Nieuws / Verslag bijeenkomst Jongerenwerk in school – 16 februari 2023
Jongerenwerk in school

Verslag bijeenkomst Jongerenwerk in school – 16 februari 2023

“Krachtig, verbindend en inspirerend.” Zo reflecteert een aantal gasten op de bijeenkomst Jongerenwerk in School. Op 16 februari 2023 kwamen ruim 70 mensen uit het onderwijs, jongerenwerk, gemeentes, ministeries, onderzoeks- en kenniscentra samen op het IJburg College in Amsterdam. Ze bespraken de tussenstand na twee jaar jongerenwerk in school. In Amsterdam doen inmiddels bijna 40 scholen mee: van regulier tot speciaal voortgezet onderwijs en enkele mbo’s.

Wat we zien in het onderzoek is dat er echt impact gemaakt wordt door het jongerenwerk in school (…). Wat mij betreft pakken we deze succesvolle start aan om verder te bouwen.“, Stijn Sieckelinck, lector Youth Spot, Hogeschool van Amsterdam.

Lectoraat Youth Spot onderzocht twee jaar jongerenwerk in school in Amsterdam. Lees het onderzoek.

Samen voor Jongeren Amsterdam schreef eerder de Nota Signaleren, Verbinden en Versterken: twee jaar jongerenwerk in school. Lees de nota hier.

Uitkomsten van de tafelsessies – wat nemen we mee naar de toekomst?

Acht gemengde groepen gingen aan de slag om sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen te bespreken van het jongerenwerk in school. Uit al deze gesprekken komen we met een lijst van 7 punten die we meenemen naar de toekomst.

 1. Jongeren een stem geven
  Naar de toekomst toe worden er besluiten gemaakt over jongerenwerk in school. Deze besluiten nemen we niet zonder de stem van jongeren mee te nemen. Scholen en jongerenwerkers hebben hier een belangrijke rol om jongeren podium te bieden en een stem te geven.
 2. Maatwerk bieden
  Het jongerenwerk in school is op elke school anders. Het bieden van maatwerk en aansluiting vinden bij de school is belangrijk voor de effectiviteit van het jongerenwerk. Tegelijkertijd moeten werkzame elementen en de unieke kracht van het jongerenwerk behouden worden.
 3. Meer onderzoek
  Om uit te zoeken bij welke scholen de meerwaarde van jongerenwerk in school meer of minder tot haar recht komt, welke leerlingen het meest gebaat zijn en hoe we de resultaten beter in kaart kunnen brengen is meer onderzoek nodig.
 4. Verbinding leefwerelden rondom jongeren
  Er wordt veel waarde gehecht aan het verbinden van de leefwerelden van jongeren. Dit helpt jongeren betekenis te geven en het begrijpen van de wereld om hen heen. Volwassenen leren via het jongerenwerk de leefwereld van jongeren beter begrijpen. Jongerenwerk in school speelt hierbij een cruciale rol.
 5. Preventief werken als vast aanbod in onderwijs
  Het normaliserend en preventief werken moet een vaster onderdeel worden in ons opvangnet rondom jongeren, naast en aanvullend op (specialistisch) hulpverlening. Bv. door jongerenwerk in school te introduceren in het primair onderwijs en het als vaste basisondersteuning in de school aan te bieden.
 6. Versterken van methodiek
  We gaan verder met het professionaliseren van het jongerenwerk in school en de methodiek steeds verder ontwikkelen, in partnerschap en co-creatie met onderwijs en gemeente.
 7. Gezamenlijkheid en partnerschap
  Dit project is domein overstijgend, in co-creatie en partnerschap tussen verschillende domeinen opgezet: wat ons betreft een goed voorbeeld van hoe samen te werken in het maatschappelijk domein. Hier gaan we mee door!

Word Lid

Je schrijft je bij ons in en ontvangt helemaal gratis een Membercard. Als member kun je aan bijna al onze activiteiten en programma’s in Amsterdam Oost meedoen.

Aanmelden

Heb je een vraag voor Dynamo Jongeren? Stel 'm hier!