Wie zijn wij?

Hallo! Even voorstellen.

Dynamo is een non-profit organisatie die zich inzet voor inwoners in Amsterdam. Dynamo Jongeren, ons team van Jeugd & Jongerenwerk, doet dat speciaal voor jou als jonge inwoner. Amsterdam-Oost is leuk, maar wij doen er alles aan om het voor jou nog leuker te maken! Door workshops, trainingen en events te organiseren en we hebben zelfs een eigen informatie en advies punt voor jongeren.

Dynamo Jeugd & Jongerenwerk

Wij zijn als professioneel Jeugd & Jongerenwerk een partner van de jeugd in Amsterdam-Oost. Wij willen jongeren alle kansen bieden die nodig zijn voor een goede ontwikkeling in een veilige en stimulerende omgeving. Onze focus ligt hierbij op het begeleiden van jeugd en jongeren die (extra) steun nodig hebben bij het volwassen worden in de samenleving. Dit doen we met een mix van verschillende methodieken; Brede Talentontwikkeling, Groepswerk, Individuele begeleiding, Ambulant Werk en Informatie & Advies.

Elke dag zetten zo’n 30 kinder- tiener- en jongerenwerkers zich met passie en professie in. Dit doen wij samen met een breed netwerk aan partners rondom gezinnen, onderwijs, jeugdzorg, vrijetijdsbesteding, buurtbewoners en veiligheid.

Onze programma’s voor jeugd en jongeren

Wij geven aandacht aan de volgende onderwerpen: binding aan de samenleving, participatie, (talent)ontwikkeling, vorming, educatie, gedragsbeïnvloeding, identiteitsvorming, eigen kracht, weerbaarheid, overlastbestrijding, ontmoeting, sociale contacten, polarisatie, uitsluiting, zinvolle en motiverende vrijetijdsbesteding.

Met diverse programma’s sluiten we aan bij verschillende doelgroepen in geheel Amsterdam-Oost:

  • Talententent: ons programma Brede Talentontwikkeling, voor kinderen in de basisschoolleeftijd, in samenwerking met primair onderwijs-scholen en buurtpartners.
  • Dynamo Junior: een speciale club voor tieners van 10 tot 14 jaar.
  • Dynamo Jongerenwerk in samenwerking met Ambulant Werk en Info en Advies: voor de doelgroep 15-18 jarigen, met een uitloop tot 23 jaar.

Professioneel Jeugd & Jongerenwerk

Dynamo Jeugd & Jongerenwerk is aangesloten bij het HVA-lectoraat Youthspot. Youthspot levert een bijdrage aan de professionalisering van het grootstedelijke jongerenwerk.
Wij werken met gediplomeerde en gekwalificeerde professionals. Zij krijgen regelmatig bijscholingen, trainingen en bezoeken informatieve bijeenkomsten.

Samen met peers, vrijwilligers, stagiaires, assistent jeugdwerkers, zzp-ers, formele en informele partners, en last but not least, jij als jeugd of jongeren, maken we ons sterk voor jeugd in Amsterdam-Oost.

Dynamo beweegt tot mee doen!  

Dynamo vindt het belangrijk dat alle bewoners op eigen kracht mee kunnen doen in hun omgeving. Wij zijn er om bewoners te stimuleren en ondersteunen om actief deel te nemen aan de samenleving, zodat niemand aan de kant hoeft te staan.

Iedereen is welkom

Kijk voor meer informatie over Dynamo opwww.dynamo-amsterdam.nl

Contact

Voor meer informatie over het Jeugd- en Jongerenwerk van Dynamo kun je contact opnemen met:

Oscar Bodelier, Teamleider
Tel: 020-46 20 369 / 06-13 86 03 90
Mail: obodelier@dynamo-amsterdam.nl

Word Lid

Je schrijft je bij ons in en ontvangt helemaal gratis een Membercard. Als member kun je aan bijna al onze activiteiten en programma’s in Amsterdam Oost meedoen.

Aanmelden

Heb je een vraag voor Dynamo Jongeren? Stel 'm hier!